Täysmehu: vähän, kohtalaisesti vai runsaasti hedelmää ja marjaa? - Terveiset Ravitsemuspäiviltä
08/10/2017

Fruit Juice Matters –ohjelma oli tänä vuonna mukana Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä. Päivät ovat Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen vuosittain lokakuun alkupuolella järjestämä tapahtuma, joka kokoaa yhteen ravitsemuksen ammattilaisia eri puolilta Suomea.  Saimme kahden päivän ajan keskustella osallistujien kanssa monipuolisesti täysmehusta ja FJM-ohjelmasta.

Meitä kiinnosti erityisesti kuulla osallistujien näkemys täysmehun hedelmä- tai marjapitoisuudesta: sisältääkö täysmehu heidän mielestään hyvin vähän, jonkin verran tai runsaasti hedelmää tai marjaa. Suurin osa kävijöistä sijoitti täysmehun lähemmäs janamme ”runsaasti hedelmää tai marjaa”-laitaa, mutta harva kuitenkaan aivan janan äärimmäiseen päähän. Monet vastaajista perustelivat vastaustaan muun muassa sillä, että täysmehu sisältää ainoastaan hedelmistä ja marjoista puristettua mehua, mutta toisaalta ei kuitenkaan hedelmien ja marjojen kuituja.  Tämä on hyvin linjassa ohjelman lähtökohtien kanssa. Lainsäädäntö määrittää, että täysmehu on aina 100 % hedelmän omaa mehua, eikä siihen saa lisätä esimerkiksi sokeria, eikä sitä myöskään saa laimentaa. Hedelmien ja marjojen kuituja täysmehu ei kuitenkaan sisällä.

Monet ravitsemuspäivien osallistujista olivat potilastyötä tekevä ravitsemusterapeutteja. Osa heistä nosti esiin, että joillekin täysmehun (tai muiden mehujen) liian runsas käyttö voi olla lihavuuteen yhteydessä oleva ongelma. Energian saanti kasvaa suureksi, jos mehua juodaan useita lasillisia päivässä. Tapaamiemme ravitsemusterapeuttien mukaan osa täysmehua runsaasti käyttävistä perustelee sen käyttöä janojuomana terveellisyydellä. Tämä ei ole hyvä peruste täysmehun runsaalle käytölle, mutta nostaa esiin yleisen uskomuksen: Jos ruoka-aine on terveellinen, sitä voi nauttia miten paljon hyvänsä.

Todellisuudessa yksittäisen ruoka-aineen nimeäminen joko terveellisiksi tai epäterveellisiksi on usein hankalaa. Terveellisyyteen vaikuttaa aina yksittäisen ruoka-aineen ravintosisällön lisäksi myös sen käyttömäärät ja lopulta myös ruokavalion kokonaiskoostumus. Tämän vuoksi myös ravitsemustutkijat ovat viime vuosina olleet kovin kiinnostuneita kokonaisten ruokavalioiden, kuten Välimeren ruokavalion tai Itämeren ruokavalion, terveysvaikutusten tutkimisesta. Samasta syystä en itse enää mielelläni lupaudu haastatteluihin, joissa toimittaja haluaa minun kertovan viisi tärkeintä terveellistä ja epäterveellistä ruokaa. Se on yksinkertaisesti mission impossible.

Liiallisen energiansaannin ongelma suurilla täysmehun käyttömäärillä tiedostetaan toki myös Fruit Juice Matters -ohjelmassa. Ohjelman tarkoitus ei ole kannustaa täysmehun juomiseen useita lasillisia päivässä. Vaikka täysmehu eroaa ravintoainekoostumukseltaan ja tutkitusti myös terveysvaikutuksiltaan sokeroiduista juomista, tulisi sitä nauttia vain kohtuullisesti ja aterian yhteydessä ns. ruokajuomana. Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa todetaan, että täysmehua voi nauttia pienen lasillisen kerran päivässä aterian yhteydessä. Tämä on hyvä suuntaviiva täysmehun kohtuulliseen käyttöön osana terveellistä ruokavaliota.

Me ravitsemustieteilijät olemme tunnetusti yleisönä vaativa, kun ravitsemustiedon tarjoajana on kaupallinen taho. Moni ravitsemuspäivillä kohtaamistamme asiantuntijoista halusi tietää tarkemmin, edustammeko jotain tiettyä tuotetta tai mehubrändiä, tai kuka FJM-ohjelman rahoittaa. Kerroimme, että ohjelma ei edusta tiettyä täysmehutuotetta, mutta ohjelman taustalla on täysmehualan etujärjestö AIJN:n ja rahoittajana täysmehuteollisuus. Kriittisyydestä huolimatta moni kanssamme keskustellut ammattilainen kertoi arvostavansa sitä, että ohjelman puitteissa täysmehusta ja sen yhteydestä terveyteen viestitään tutkimusperustaisesti. Näin voidaan kumota täysmehuista liikkuvia perusteettomia uskomuksia.

Tähän liittyy myös oma roolini ohjelmassa: pitää kansainvälisen, ravitsemus- ja terveysalan professoreista koostuvan tieteellisen asiantuntijapaneelin ohella huolta siitä, että väitteemme perustuvat uusimpaan tieteellisen tutkimustietoon ja otamme huomioon kansalliset ravitsemussuositukset.

 

Sanna Talvia, FT, ravitsemusasiantuntija

sustainable_production.jpg