Appelsiinitäysmehun vaikutukset vähäenergisessä ruokavaliossa

Vertaisarvioidun Nutrition-tiedelehden verkkosivuilla hiljattain julkaistussa artikkelissaan Carolina Ribeiro ym. brasilialaisesta School of Pharmaceutical Sciences in Sao Paolo –yliopistosta arvioivat ”vähemmän energiaa sisältävän ruokavalion (reduced-calorie diet, RCD) ja appelsiinitäysmehun yhdistelmän” vaikutuksia painonpudotukseen, glukoosi- ja rasva-aineenvaihduntaan ja ruokavalion laatuun lihavilla tutkittavilla.

Kaksi ryhmää, joissa molemmissa oli 39 lihavaa tutkittavaa (painoindeksi keskimäärin (BMI)  33 ja ikä 36) satunnaistettiin 12 viikoksi joko vähän energiaa sisältävälle ruokavaliolle, joka sisälsi 500 ml appelsiinitäysmehua päivittäin, tai kontrolliryhmän vähän energiaa sisältävälle ruokavaliolle, jossa täysmehu oli korvattu energiapitoisuudeltaan vastaavalla määrällä ruokaa. Ruokavalion koostamista varten tutkimuksessa mitattiin aluksi tutkittavien kokonaisenergiankulutus, josta saatiin noudatettavan ruokavalion energiamäärä vähentämällä 500 kcal päivää kohden (vähennys vastasi 30 % kokonaisenergiankulutuksesta).

Tulokset näillä kahdella ryhmällä olivat kehonkoostumuksen suhteen samankaltaiset. Heidän painonsa laski saman verran (6–7 kg), samoin kuin rasvaton massa, rasvamassa ja kehon rasvaprosentti. Myös heidän vyötärön- ja lantionympäryksensä pienenivät saman verran. Tutkijoiden johtopäätöksen mukaan ”täysmehun lisääminen ruokavalioon ei vaikuta vähän energiaa sisältävän ruokavalion aiheuttamaan painonlaskuun”.

Kuitenkin kontrolliryhmään verrattuna appelsiinitäysmehua juoneiden veren insuliinipitoisuus väheni 18 %, insuliiniresistenssistä kertova HOMA-IR -arvo (Homeostasis Model Assessment) 33 %, kokonaiskolesteroli 24 %, LDL-kolesteroli 24 % ja hs-CRP (ultrasensitiivinen C-reaktiivinen proteiini; lisääntyneiden sydäntapahtumien merkkiaine) 33 % (kaikkien tulosten p-arvo oli 0,05 tai pienempi, eli toisin sanoen tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä vähintään 95 %:n todennäköisyydellä). Insuliini- ja HOMA-IR –arvoissa havaittu lasku oli appelsiinitäysmehua juoneilla suurempi kuin kontrolliryhmällä etenkin viikoilla 8 ja 12, ja kokonaiskolesterolin ja hs-CRP:n lasku suurempi viikolla 12. Tässä kohdin on olennaista huomata, että muutokset metabolisissa markkereissa olivat samankaltaisia ja -suuntaisia aina viikolle 7 asti molemmissa ryhmissä, mutta viikosta 8 eteenpäin myönteinen muutos pysähtyi kontrolliryhmässä. Näin ollen aiemmissa tutkimuksissa, joissa tarkastelujakso ei ole ylittänyt kahdeksaa viikkoa, tämä täysmehun pidempiaikainen vaikutus on saattanut jäädä huomaamatta.

Täysmehuryhmässä tutkittavien C-vitamiinin (163%) ja folaatin (62%) saanti oli merkitsevästi lisääntynyt verrattuna kontrolliryhmäläisten saantitasoon. Tilastollisesti merkitsevät erot kahden ryhmän välillä useiden markkereiden suhteen osoittavat, että satunnaistettu, kontrolloitu koe kahdella tämän kokoisella ryhmällä on laajuudeltaan riittävä erojen havaitsemiseksi, etenkin kun tutkimusjakson pituus ylittää kahdeksan viikkoa. On kuitenkin kyseenalaista, onko vähäkalorisen ruokavalion täydentäminen 500 ml:lla täysmehua päivässä suositeltavaa – huomioiden, että kyseinen määrä ylittää yleisesti Euroopassa suositellut täysmehun annoskoot. Joka tapauksessa tulokset ovat tärkeitä, sillä näinkään suuri määrä appelsiinitäysmehua ei jarruta painonpudotusta.

Johan De Rycker

Tutkimus on rahoitettu Citrus BR:n ja Citrosuco S.A:n myöntämällä rajoittamattomalla apurahalla, mutta tämä ei vaikuta tutkijoiden saamiin tuloksiin tai tehtyihin johtopäätöksiin. Tutkimus on ilmoitettu ClinicalTrials.com -sivustolla numerolla NCT02914249.

Blogikirjoitus julkaistu englanniksi 4.4.2017 täällä.

Lisätietoa aiheesta
[1] Ribeiro C et al. (2017)

Ribeiro C et al. (2017) Orange juice allied to a reduced-calorie diet results in weight loss and ameliorates obesity-related biomarkers: A randomized controlled trial. Nutrition 38: 13–19