Nestetasapainosta huolehtiminen

Vesi on elimistölle välttämätöntä, sillä vettä tarvitaan nestetasapainon säätelyyn, ravintoaineiden kuljettamiseen, elimistölle tarpeettomien tai epäedullisten aineiden poistoon ja lämmönsäätelyyn.

Fruitjuicematters

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n mukaan aikuinen ihminen tarvitsee 2–2,5 litraa nestettä joka päivä, ja tarve täyttyy päivän mittaan sekä nautitun ruoan että juoman avulla. Erilaisten juomien nauttiminen, täysmehu mukaan lukien, voi auttaa huolehtimaan riittävästä nesteensaannista, sillä täysmehuista noin 90 % on vettä. Noin 1–1,5 litraa tulisi saada juotuna nesteenä, loput saadaanruoan mukana.

Hikoilu, kuten saunominen tai liikunta, lisää nesteen tarvetta, ja imettävillä äideillä ja ikääntyneillä nesteentarve on yleensä normaalia suurempi. Vedenjuonti on hyvä ottaatavaksi, kunhan muistaa, että vettä voi juoda myös liikaa. Jos vettä juo jatkuvasti huomattavan suuria määriä, yli viisi litraa päivässä, elimistön suolatasapaino häiriintyy. Riittävästä nesteen ja energian saannista on erityisen tärkeää huolehtia ikääntyneillä, joilla ruokahalu saattaa eri syistä olla heikentynyt. Täysmehuista saa veden lisäksi vitamiineja, kivennäisaineita ja energiaa. Lasillinen täysmehua aterian yhteydessä onkin hyvä keino lisätä nesteen, energian ja ravintoaineiden saantia vähän syövän ja huonosta nesteytyksestä kärsivän ikäihmisten ruokavaliossa.