Syöpäsairaudet ja täysmehu

Ruokavalion merkitys syöpäsairauksien ehkäisyssä vaihtelee jonkin verran syöpätyypistä riippuen. On lisäksi esitetty, että ruokavalion merkitys saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, tupakoiko henkilö tai käyttääkö hän runsaasti alkoholia. Maailman syöpätutkimussäätiö (World Cancer Research Fund International) on tuoreimmassa (2016) raportissaan todennut kasvisten ja hedelmien syöpiä (erityisesti ruuansulatuskanavan eri osien syöpiä) ehkäisevän vaikutuksen olevan näytönasteeltaan todennäköistä, ja se suosittelee niiden käytön lisäämistä. On esitetty, että käytön lisäämisellä saattaisi olla eniten vaikutusta sellaisilla henkilöillä, joilla hedelmien ja vihannesten käyttö on lähtötilanteessa erittäin vähäistä. Täysmehujen itsenäisestä roolista syöpäsairauksien ehkäisyssä ei ole toistaiseksi julkaistu laajoja tutkimuksia.