Täysmehu ja kokonaisruokavalio

Ympäri maailman ihmisten kasvisten ja hedelmien käyttö ei kohtaa virallisten tahojen antama suosituksia – ei aikuisilla eikä lapsilla. Suhteessa eniten täysmehua käyttävät lapset, mutta tultaessa teini-ikään ja aikuisuuteen käyttö laskee tasaisesti.

Vuonna 2010 julkaistussa artikkelissa tutkittiin (n = 569 000) täysmehun käyttöä yhteensä 46 maassa eri puolilla maailmaa1. Tutkimuksessa saatiin selville, että täysmehun käyttö oli kaikista suurinta australialaisilla (156 ml/vrk), kun taas keskimäärin aasialaisilla kulutus on kaikista alhaisinta, etenkin Itä-Aasiassa, jossa vain mehua käytettiin keskimäärin vain 3 ml päivässä. Keskimääräinen kulutus oli korkeampaa korkeamman elintason maissa verrattuna köyhempiin maihin. Kun kaikkia maita katsottiin yhdessä, naiset käyttivät mehua enemmän kuin miehet.

Täysmehun käyttöä on tutkittu Italiassa jo vuosikymmenten ajan. Tutkimuksia vertailtaessa voidaan huomata, että täysmehun käyttö pysyi melko tasaisena vuodesta 1980 aina vuoteen 1996 asti, jolloin keskimääräinen kulutus oli 21 ml. Sen sijaan 2000-luvun alussa käyttö on noussut yhteensä 64 ml päivittäiseen käyttöön2.

Iso-Britanniassa kuluttajia neuvotaan juomaan enintään 150 ml täysmehua päivässä, ja tämä annos lasketaan yhdeksi päivän viidestä suositellusta hedelmäannoksesta. Tällaisen täysmehuannoksen keskimäärin energiapitoisuus on 62 kcal, mikä 2000 kcal viiteruokavaliossa tarkoittaa 3 % päivän energiatarpeesta3. Italiassa vastaava käyttösuositus on 200 ml4.

 

Yhdysvalloissa ravitsemussuositukset vuosilta 2015–2020 ohjeistavat käyttämään täysmehua yhden kupin (237 ml) päivässä, kokonaisen hedelmien vaihtoehtona5. Suositusten ohjeistama hedelmien kokonaiskäyttömäärä on kaiken kaikkiaan 2 kuppia, joista alle puolet voi olla makeuttamatonta täysmehua, eli siihen ei ole lisättyä sokeria. Amercan Heart Associationin suosituksissa täysmehu ja hedelmät ovat samassa suosituksessa, annos vastaa puolikasta kuppia eli noin 115 ml täysmehua6. Päivittäisistä annoksista enintään yhden voi korvata täysmehulla.

Amerikkalaisilla lapsilla ja nuorilla tehdyssä kahdessa tutkimuksessa huomattiin, että täysmehun, vihannesten ja hedelmien korkeampi kulutus ei ollut yhteydessä maidon pienentyneeseen kulutukseen7,8. Samanlaisia tuloksia saatiin myös Iso-Britanniassa: National Diet and Nutrition Surveyn mukaisesti täysmehua käyttävillä oli suurempi todennäköisyys käyttää myös enemmän kokonaisia hedelmiä (nuoret ja aikuiset) ja he saivat 3-5 annosta hedelmiä tai vihanneksia päivittäin9. Vastaavasti niiden keskuudessa, jotka eivät käyttäneet täysmehua, todennäköisyys syödä suositusten mukaisesti hedelmiä, oli pienempi.

Yhdysvaltalaisessa NHANES-tutkimuksessa (2007-2010) saadut tulokset osoittavat, että vain 40 % 1-18-vuotiaista käyttävät hedelmiä yhdysvaltalaisten ravitsemussuositusten mukaisesti10. Suurimpia käyttömääriä oli 2-5-vuotiailla, mutta käyttö laski iän myötä. Täysmehun käyttö oli tässä ryhmässä pienempää, mutta nousi lisääntyi vanhemmissa ikäryhmissä.

Lapsuuden aikaiset ruokailutottumukset ovat aikuisuuden kasvisten ja hedelmien käytön merkittävä määrittäjä. Tästä johtuen terveellisten ruokailutottumusten opettelu lapsesta asti on ehdottoman tärkeää. Nuoruuden aikana kasvisten käytössä tapahtuu yhtäkkinen lasku, jonka jälkeen käyttötaso nousee taas aikuisuudessa11,12. Suuri osa väestöstä ei kuitenkaan saa tarpeeksi kasviksia ei lapsuudessa eikä myöskään aikuisena9,11-15.

Muutamissa eurooppalaisissa tutkimuksissa (Irlanti, Alankomaat, UK), jotka on toteutettu vuosien 2003 ja 2006 välillä 4-18-vuotiailla, on huomattu että hedelmien ja kasvisten käyttö lisääntyy samassa suhteessa täysmehun käytön kanssa16-18.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Kansainvälinen tutkimusdata osoittaa, että hedelmien, vihannesten ja täysmehun kulutus vaihtelee merkittävästi riippuen iästä, sukupuolesta ja asuinmaasta. Täysmehun käyttö on suurempaa korkeamman elintason maissa, nuorilla lapsilla ja naisilla. Lapsuuden ja nuoruuden välillä täysmehun käyttö vähenee, ja Eurooppalaisista noin puolet nuorista ilmoittaa käyttävänsä täysmehua. Täysmehun juominen korreloi nuorilla korkeamman hedelmien syönnin kanssa, eikä näytä korvaavan maitoa ruokavaliossa. Monien maiden suosituksissa yksi annos täysmehua voidaan lukea yhdeksi päivän hedelmäannoksista.

 

 

1 Singh GM et al. (2015) Global Burden of Diseases Nutrition and Chronic Diseases Expert Group (NutriCoDE). Global, Regional, and National Consumption of Sugar-Sweetened Beverages, Fruit Juices, and Milk: A Systematic Assessment of Beverage Intake in 187 Countries. PLoS One 10: e0124845.
Leclercq C. (2009) The Italian National Food Consumption Survey INRAN-SCAI 2005-06: main results in terms of food consumption. Publ Health Nutr 12: 2504-2532.
3 Lewis HB et al. (2012) How much should I eat? A comparison of suggested portion sizes in the UK. Public Health Nutrition 15: 2110-7.
4 Società Italiana di Nutrizione Umana – SINU (2014). Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana – IV Revisione. SICS Ed.
5 US Department of Health and Human Services and US Department of Agriculture (2015) 2015-2020 Dietary Guidelines for Americans(2015) 8th Edition. http://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/
6 www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/HealthyDietGoals/Suggested-Servings-from-Each-Food-Group_UCM_318186_Article.jsp#.WAYU8uCLRm9
7 Kranz S et al. (2004) Changes in diet quality of American pre-schoolers between 1977 and 1998. American Journal of Public Health 94: 1525-30.
8 Fulgoni VL (2012) National trends in beverage consumption in children from birth to 5 years: analysis of NHANES across three decades. Nutr J 11: 92.
9 Gibson S & Ruxton CHS (2016) Fruit juice consumption is associated with intakes of whole fruit and vegetables, as well as non-milk extrinsic sugars: a secondary analysis of the National Diet and Nutrition Survey. Proc Nutr Soc 75 (OCE3): E259.
10 Herrick KA (2015) Fruit Consumption by Youth in the United States. Pediatrics 136: 664-71.
11 Kim SA (2014) Vital Signs: Fruit and Vegetable Intake Among Children - United States, 2003–2010. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 63: 671-6.
12 Minaker L & Hammond D (2016Low frequency of fruit and vegetable consumption among Canadian youth: Findings from the 2012/2013 Youth Smoking Survey. J School Health 86: 135 – 42.
13 Duffey KJ (2012) Beverage consumption among European adolescents in the HELENA study. Eur J Clin Nutr 66: 244-52.
14 Nardone P Il Sistema di sorveglianza OKkio alla SALUTE: risultati (2010) Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute. Istituto Superiore Sanità (2016) Roma
15 Cavallo F (20164th Italian report from the international study HBSC. Ministero della Salute. Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Strampatre s.r.l. Torino.
16 O’Connor L et al. (2013) Dietary energy density and its association with the nutritional quality of the diet of children and teenagers. J Nutr Sci 2: 1 – 8.
17 Gibson S. & Boyd A (2009) Associations between added sugars and micronutrient intakes and status: further analysis from the National Diet and Nutrition Survey of young people aged 4 to 18 years. Brit J Nutr 101: 100-7.  
18 Oude Griep LM et al. (2011) Raw and processed fruit and vegetable consumption and 10-year stroke incidence in a population-based cohort study in the Netherlands. Eur J Clin Nutr 65: 791-9.