Täysmehun käyttö osana matalaenergistä ruokavaliota

Vastoin aiempia olettamuksia appelsiinitäysmehun käytön ei ole erilaisissa interventioasetelmissa osoitettu olevan yhteydessä painonnousuun. Tämä väite ei myöskään ole saanut tukea epidemiologisista tutkimuksista, joissa appelsiinitäysmehun käyttö on pikemminkin yhdistetty alentuneeseen ylipainon tai lihavuuden riskiin.

Brasilialaistutkimuksessa tutkittiin kliinisessä kokeessa 78 laihduttajaa, joiden painoindeksi oli yli 30. Osallistujat noudattivat 12 viikon mittaista matalaenergistä ruokavaliota, ja heistä puolet joi päivässä 500 ml appelsiinitäysmehua – reilusti siis yli suositellun kohtuullisen annoksen. Tutkittujen ruoankäyttöä mitattiin kuusi kertaa jakson aikana.

Tutkimuksessa huomattiin, että sekä painonpudotus, että rasvankudoksen väheneminen oli samanlaista interventioryhmien välillä. Merkitseviä parannuksia saatiin insuliinisensitiivisyyteen, veren rasva-arvoiin sekä tulehdustilaan molemmissa ryhmissä. Parannukset olivat kuitenkin merkitsevästi parempia ryhmässä, joka käytti appelsiinitäysmehua, heillä insuliinitasot laskivat 18 %, CRP väheni 33 % ja kokonaiskolesteroli-LDL-kolesterolisuhde aleni 24 %.

Appelsiinitäysmehua käyttäneellä ryhmällä C-vitamiini- ja folaattitasot nousivat merkitsevästi verrattuna kontrolliryhmään. Appelsiinitäysmehun käyttö nosti folaatin saantia siten, että suhteessa saantisuositukseen, tutkitut saivat 95 % suositellusta. C-vitamiinin saanti ylitti päivittäisen saantisuosituksen moninkertaisesti, joskin pystyi turvallisen saannin viitearvossa.

Tutkijat tekivät johtopäätöksen, että appelsiinitäysmehun käyttö osana niukkaenergistä dieettiä ei heikennä painonpudotustulosta vaan parantaa merkitsevästi insuliinisensitiivisyyttä, kehon tulehdusvastetta ja rasva-arvoja verrattuna kontrolliryhmään. Tästä johtuen appelsiinitäysmehua voi käyttää niukkaenergisellä dieetillä.

 

Lisätietoa tutkimuksesta:

Ribeiro C et al. (2017) Orange juice allied to a reduced-calorie diet results in weight loss and ameliorates obesity-related biomarkers: A randomized controlled trial. Nutrition 38: 13–19. Saatavilla: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0899-9007(17)30004-7