Hedelmien, mutta myös täysmehun, käyttö pienentää sydän- ja verisuonitautien riskiä

Kasvisten, hedelmien sekä marjojen sydänterveyttä edistävästä vaikutuksesta on kattavasti näyttöä (1). Tutkimusevidenssin perusteella vaikuttaisi myös siltä, että täysmehun käyttö vaikuttaa myönteisesti sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin. Täysmehun käytön on huomattu olevan yhteydessä alentuneeseen verenpaineeseen sekä parempiin kolesteroliarvoihin. Uusimmat tutkimukset ovat myös antaneet viitteitä siitä, että täysmehun käytön ja aivoverenkierron häiriöiden välillä on käänteinen yhteys.  Kohtuullisesti käytettynä täysmehu voi olla järkevä juomavaihtoehto osana sydänterveyttä edistävää ruokavaliota.

Havainnoivissa tutkimusasetelmissa on saatu vahvaa näyttöä hedelmien ja kasvisten käytön sydäntaudeilta suojaavasta vaikutuksesta. Eräässä meta-analyysissa raportoitiin 7 % pienentynyt sepelvaltimotaudin riski jokaista hedelmäannoslisäystä (106 g) kohden (1). Lineaarinen käänteinen annos-vaste vaikutus huomattiin myös hedelmien käytön ja kuolleisuuden välillä. Samanlaisia tuloksia saatiin myös toisessa meta-analyysista, jossa raportoitiin 11 % pienentynyt sepelvaltimotaudin riski jokaista lisähedelmä- tai kasvisannosta (110 g) kohden (2).

Hedelmien käyttö näyttäisi suojaavan myös aivoverenkierron häiriöiltä. Aivohalvausriskin on todettu alentuneen 11 % jokaista hedelmäannoksen lisäystä kohden, ja annos-vastesuhde oli lineaarinen (3). Samanlaisia tuloksia raportoitiin myös toisessa meta-analyysissä, jossa todettiin aivohalvausriskin alenneen 11 %, kun hedelmiä käytettiin 3-5 annosta päivässä ja 26 % kuin käyttö oli yli 5 annosta päivässä (4).

Täysmehujen käytön ja sydän- ja verisuonitautien riskin välinen yhteys

Täysmehun käytön yhteyttä sydän- ja verisuonitauteihin on arvioitu muutamissa tutkimuksissa. Eräs 14 vuoden mittainen kohorttitutkimus, jossa seurattiin lähes 70 000 naista, osoitti, että iskeemisen aivoverenkierron häiriön riski oli 10 % pienempi niillä henkilöillä, jotka käyttivät sitrushedelmiä ja -täysmehuja, kuten appelsiini- ja greippitäysmehua (5).

Täysmehun käyttö on yhdistetty myös edullisiin muutoksiin verenpaineessa (6). Eräässä kliinisessä koeasetelmassa tutkittiin granaattiomenamehun käytön vaikutuksia 4 viikon ajan, ja tutkijat raportoivat 6 % aleneman sekä systolisessa että diastolisessa verenpaineessa (7). Myös muita täysmehuja kliinisesti tutkittaessa on saatu samansuuntaisia tuloksia (8-11).

Täysmehun käyttö yhteydessä alentuneisiin kolesteroliarvoihin

Satunnaistetuissa, kontrolloiduissa kokeissa on tutkittu täysmehun käytön yhteyttä kolesteroliarvoihin ja huomattu merkittävää alenemista, kokonais- ja LDL-kolesterolissa sekä nousua HDL-kolesterolissa (12). Myös LDL-HDL-suhde parani kokeissa niillä tutkituilla, jotka käyttivät täysmehua. Vaikutus oli kaikista suurin niillä, joilla jo entuudestaan oli hyperkolesterolemia. Vastaavia tuloksia raportoi myös toinen katsausartikkeli (6).

Tutkijat pohtivat, että täysmehun hyödylliset vaikutukset sydän- ja verisuoniterveyteen saattavat liittyä täysmehun kaliumpitoisuuteen sekä bioaktiivisiin yhdisteisiin. Esimerkiksi flavonoideilla voi olla seerumin LDL-pitoisuutta madaltavia, antioksidatiivisia ja anti-inflammatorisia vaikutuksia (13).

JOHTOPÄÄTÖKSET

Hedelmien ja vihannesten käytön on kiistatta osoitettu suojaavan sydän- ja verisuonitaudeilta. Vastaavia tuloksia on saatu myös täysmehusta – täysmehun säännöllisellä käytöllä on tutkimuksissa ollut joko neutraali tai myönteinen vaikutus sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin ja esimerkiksi aivoverenkierron häiriöihin.. Kliinisissä kokeissa on myös noussut esiin mekanismeja, joiden kautta yhteydet voisivat ilmetä. Vaikutusten takana uskotaan olevan etenkin täysmehujen polyfenoliset yhdisteet ja kalium.

 

Lähteet

 1. Mozaffarian D. Dietary and Policy Priorities for Cardiovascular Disease, Diabetes, and Obesity: A Comprehensive Review. Circulation 2016;133(2):187-225.
 2. Dauchet L et al. (2006) Fruit and vegetable consumption and risk of coronary heart disease: a meta - analysis of cohort studies. J Nutr 136: 2588- 93.
 3. He FJ et al. (2007) Increased consumption of fruit and vegetables is related to a reduced risk of coronary heart disease: meta-analysis of cohort studies. J Hum Hypertens 21: 717-28.
 4. Dauchet L et al. (2005 ) Fruit and vegetable consumption and stroke: a meta -analysis of cohort studies. Neurology 65: 1193-7.
 5. Cassidy A et al. (2012) Dietary Flavonoids and Risk of Stroke in Women. Stroke 43: 946-51.
 6. Hyson DA (2015) A review and critical analysis of the scientific literature related to 100% fruit juice and human health. Adv Nutr 6: 37-51.
 7. Tsang C (2012) Intake of polyphenol-rich pomegranate pure juice influences urinary glucocorticoids, blood pressure and homeostasis model assessment of insulin resistance in human volunteers. J Nutr Sci 1: e9
 8. Johnson SA et al. (2015) Daily Blueberry consumption improves blood pressure and arterial stiffness in postmenopausal women with pre- and stage-1-hypertension: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Acad Nutr Diet 115: 369-77.
 9. Novotny JA et al. (2015) Cranberry juice consumption lowers markers of cardiometabolic risk, including blood pressure and circulating C-reactive protein, triglyceride, and glucose concentrations in adults. J Nutr 145: 1185-93.
 10. Kardum N et al. (2015) Beneficial Effects of Polyphenol-Rich Chokeberry Juice Consumption on Blood Pressure Level and Lipid Status in Hypertensive Subjects. J Med Food 18: 1231-38.
 11. Silveira JQ et al. (2015) Red-fleshed sweet orange juice improves the risk factors for metabolic syndrome. Int J Food Sci Nutr 66:830-6.
 12. Ruxton CHS et al. (2006) Can pure fruit and vegetable juices protect against cancer and cardiovascular disease too? A review of the evidence. Int J Food Sci Nutr 57: 249-72.
 13. Zheng J et al. (2017) Effects and Mechanisms of Fruit and Vegetable Juices on Cardiovascular Diseases. Int J Mol Sci 4: 18(3).
Lisätietoa aiheesta

[1] Dauchet L et al. (2006)

Fruit and vegetable consumption and risk of coronary heart disease: a meta- analysis of cohort studies. J Nutr 136: 2588- 93

[2] He FJ et al. (2007)

 Increased consumption of fruit and vegetables is related to a reduced risk of coronary heart disease: meta-analysis of cohort studies. J Hum Hypertens 21: 717-28

[3] Dauchet L et al. (2005)

Fruit and vegetable consumption and stroke: a meta-analysis of cohort studies. Neurology 65: 1193-7

[4] He FJ et al. (2006) Fruit and vegetable consumption and stroke: meta-analysis of cohort studies. Lancet 367: 320-6

[5] Nagura J et al. (2009)

Fruit, vegetable and bean intake and mortality from cardiovascular disease among Japanese men and women: the JACC Study. Br J Nutr 102: 285-92

[6] Oude Griep LM et al. (2011)

Raw and processed fruit and vegetable consumption and 10-year stroke incidence in a population-based cohort study in the Netherlands. Eur J Clin Nutr 65: 791-9

[7] Cassidy A et al. (2012)

Dietary Flavonoids and Risk of Stroke in Women. Stroke 43: 946-51

[8] Hyson DA (2015)

A review and critical analysis of the scientific literature related to 100% fruit juice and human health. Adv Nutr 6: 37-51

[9] Tsang C (2012)

Intake of polyphenol-rich pomegranate pure juice influences urinary glucocorticoids, blood pressure and homeostasis model assessment of insulin resistance in human volunteers. J Nutr Sci 1: e9

[10] Johnson SA et al. (2015)

Daily Blueberry consumption improves blood pressure and arterial stiffness in postmenopausal women with pre- and stage-1-hypertension: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Acad Nutr Diet 115: 369-77

[11] Novotny JA et al. (2015)

Cranberry juice consumption lowers markers of cardiometabolic risk, including blood pressure and circulating C-reactive protein, triglyceride, and glucose concentrations in adults. J Nutr 145: 1185-93

[12] Kardum N et al. (2015)

Beneficial Effects of Polyphenol-Rich Chokeberry Juice Consumption on Blood Pressure Level and Lipid Status in Hypertensive Subjects. J Med Food 18: 1231-38

[13] Silveira JQ et al. (2015)

Red-fleshed sweet orange juice improves the risk factors for metabolic syndrome. Int J Food Sci Nutr 66:830-6

[14] Zheng J et al. (2017)

Effects and Mechanisms of Fruit and Vegetable Juices on Cardiovascular Diseases. Int J Mol Sci 4: 18(3)

[15] Ruxton CHS et al. (2006)

Can pure fruit and vegetable juices protect against cancer and cardiovascular disease too? A review of the evidence. Int J Food Sci Nutr 57: 249-72

Materiaali ladattavassa pdf-muodossa
Täysmehu ja sydän- ja verisuonitaudit