Mitä täysmehu sisältää?

Täysmehu on tärkeiden ravintoaineiden lähde ja voi siten olla osa terveellistä ruokavaliota. Hyvänä esimerkkinä voidaan tarkastella appelsiinitäysmehua, joka on C-vitamiinin lähde (lisää aiheesta alempana). Nykypäivänä erilaiset myytit saattavat hämärtää sekä kuluttajien että terveysalan yhteisöjen ymmärrystä täysmehun ravitsemuksellisista eduista. Täysmehu on kätevä tapa lisätä hedelmien kulutusta ja tukea hyvää terveyttä.

Kuten kokonaiset hedelmät, kaikki täysmehut sisältävät erilaisen yhdistelmän luontaisesti esiintyviä ravintoaineita, jotka ovat tärkeitä terveyden kannalta. Tutkimusten mukaan ravintoaineiden saanti on täysmehua juovilla ihmisillä paremmalla tasolla kuin heillä, jotka eivät juo täysmehua.1

Appelsiinitäysmehu ei sisällä tyhjiä kaloreita.

'Tyhjillä kaloreilla' viitataan ravintoon, jonka ravitsemuksellinen arvo on hyvin vähäinen tai olematon. Appelsiinitäysmehu ei sovi tähän määritelmään: 100 ml appelsiinitäysmehua sisältää noin 220 mg mikroravintoaineita. Appelsiinitäysmehu sisältää runsaasti esimerkiksi folaattia ja kaliumia, ja on hyvä C-vitamiinin lähde.C-vitamiini osallistuu esimerkiksi energia-aineenvaihduntaan, ylläpitää osaltaan immuunipuolustuksen normaalia toimintaa ja suojaa soluja oksidatiiviselta stressiltä, eli hapettumiselta. Folaatilla puolestaan on rooli kudosten rakentumisessa raskauden aikana sekä immuunipuolustuksen toiminnassa. Folaatti auttaa myös vähentämään väsymystä ja uupumusta. Kaliumin tehtävät taas liittyvät esimerkiksi tarvittavan lihastoiminnan ja normaalin verenpaineen ylläpitämiseen.3

Yksi pieni lasillinen appelsiinitäysmehua sisältää C-vitamiinia yli 50 % päivittäisestä tarpeesta ja samanaikaisesti vain 3,5 % päivittäisistä kaloreista kevyttä työtä tekevän naisen 2000 kilokalorin ruokavaliossa.2,4,5

Onko täysmehussa lisättyä sokeria?

Täysmehussa ei KOSKAAN ole lisättyä sokeria. Sen lisääminen on kielletty EU-laissa, oli täysmehu sitten valmistettu tiivisteestä tai ei.6 Appelsiinin mehu sisältää luontaisesti noin 10 % sokereita, jotka tulevat suoraan puristettavasta kokonaisesta hedelmästä. Kyseiset sokerit ovat glukoosia (30 %), fruktoosia (30 %) ja sakkaroosia (40 %),2 jotka ovat hiilihydraatteja, tarkemmin mono- ja disakkarideja. EFSA:n mukaan hiilihydraattien suositeltavan kokonaissaannin – eli sekä tärkkelyspitoisista ruoka-aineista kuten perunoista ja pastasta peräisin olevien hiilihydraattien että myös yksinkertaisten hiilihydraattien, kuten sokerien, saannin – tulisi sekä lapsilla että aikuisilla kattaa 45–60 % kaikesta saamastamme energiasta.7

Kuten appelsiinitäysmehun ravintosisällön esittävästä taulukosta (ks. alla) näkyy, yksi pieni lasillinen (noin 150 ml) appelsiinitäysmehua sisältää 15 grammaa näitä luontaisesti esiintyviä sokereita, joista myös saman lasillisen sisältämät 69 kilokaloria ovat peräisin.2

Yksi lasillinen appelsiinitäysmehua sisältää vain 3,5 % päivittäisistä kilokaloreista kevyttä työtä tekevän naisen 2000 kilokalorin ruokavaliossa.2,5 On tärkeää, että mistään yksittäisestä ruokalähteestä saadulla energialla ei ylitetä päivittäistä energiantarvetta. Täysmehu, kuten muutkin ruoat ja juomat, on parasta kohtuudella nautittuna.

Sokerit ja vitamiinit

Täysmehu sisältää luontaisesti noin 10 % sokeria.2 Jäljelle jäävä 90 % koostuu vedestä, vitamiineista, kivennäisaineista ja fytokemikaaleista. Fytokemikaalien, eli kasviperäisten yhdisteiden, terveysetuja ei ymmärretä vielä täydellisesti ja niihin kohdistuukin parhaillaan runsaasti kokeellista ja innovatiivista tutkimusta.

APPELSIINITÄYSMEHUN JA KARPALO-PUOLUKKATÄYSMEHUN RAVINTOSISÄLLÖT 1 DL (100 G) ANNOSTA KOHDEN.

Appelsiinitäysmehun ja karpalo-puolukkatäysmehun ravintosisällöt 1 dl (100 g) annosta kohden.

  1. Lähde: Elintarviketietokanta Fineli. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017. Saatavilla osoitteessa: https://fineli.fi/fineli/fi/index

  2. Suositus 31-60 –vuotiaille. Lähde: Valtion ravitsemusneuvottelukunta.Suomalaiset ravitsemussuositukset (2014). Saatavissa: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/images/vrn/2014/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.pdf

  3. Lähde: Päivittäisen saannin vertailuarvo. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011. Saatavilla osoitteessa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:32011R1169

* Grammamäärä laskettu suositellun energiaosuuden perusteella vastaamaan 2000 kcal:n ruokavaliota. Suositukset: hiilihydraatti 45–60 E%, proteiini 10–20 E%, rasva 25–40 E%.

** Suositeltava saanti on 9 mg vaihdevuosi-iän ylittäneille naisille

*** Hedelmällisessä iässä oleville naisille saantisuositus on 400 μg/vrk

 

TEKSTIN LÄHTEET:

  1. Gibson, S. Fruit juice consumption in the National Diet and Nutrition Survey (NDNS 2008-2010): associations with diet quality and indices of obesity and health. Proceedings of the Nutrition Society 2012, 71, pp. E23 - Lue myös: CREDOC Comportements et consommation alimentaire en France 2010. Enquête CCAF 2010.
  2. Elintarviketietokanta Fineli. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017. Saatavilla osoitteessa: https://fineli.fi/fineli/fi/index [Viitattu 8.2.2017]
  3. Official Journal of the European Union. EU Commission Regulation 432/2012 of 16/05/2012. Saatavissa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:en:PDF [Viitattu 8.2.2017]
  4. Daily requirement of vitamin C is 80mg/day according to the EFSA report of 2003, Opinion of the Scientific Committee on Food on the revision of reference values for nutrition labelling (5.3.2003).
  5. Päivittäisen saannin vertailuarvo. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011. Saatavilla osoitteessa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:32011R1169 [Viitattu 8.2.2017]
  6. Official Journal of the European Union. Directive 2012/12/EU of the European Parliament and of the Council. Saatavissa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:115:0001:0011:EN:PDF.
  7. EFSA (European Food Safety Authority). European dietary reference values for nutrient intake, 2010. Saatavissa: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/nda100326. [Viitattu 23.3.2017].