Täysmehun ravintosisältö ja ravintotekijöiden hyödynnettävyys

Täysmehujen keskeisiä kivennäisaineita ja vitamiineja ovat kalium, C-vitamiini ja folaatti. Niihin liittyviä ravitsemusväitteitä voidaan käyttää pakkausmerkinnöissä (1). Lisäksi appelsiinitäysmehu sisältää bioaktiivisia yhdisteitä. Tällaisia täysmehusta tunnistettuja yhdisteitä ovat karotenoidit (luteiini ja kryptoksantiini), polyfenolit (hesperidiini ja narirutiini) sekä pektiini. Tutkimukset antavat näyttöä sille, että hedelmien ja hedelmätäysmehujen bioaktiivisilla yhdisteillä voi olla merkitystä normaalin terveydentilan ylläpidossa sekä joidenkin kroonisten sairauksien, kuten neurodegeneratiivisten sairauksien ja sydän- ja verisuonitautien riskin pienentämisessä (2-8).

Ravintoaineiden hyödynnettävyys

Ravintoaineiden hyödynnettävyydellä (bioavailability) viitataan siihen, miten tehokkaasti ruoan eri ravintoaineet ja muut ravintotekijät ovat hyödynnettävissä elimistön käyttöön. Ruoan ravintosisältö ei siis vielä ole koko totuus: ravitsemuksen kannalta tärkeää on myös se, missä määrin elimistö pystyy hyödyntämään ruoan sisältämiä ravintotekijöitä.

Keskeinen rooli hyödynnettävyydessä on ravintotekijöiden imeytymisellä, toisin sanoen sillä, missä määrin ravintotekijä pystyy imeytymään ruoansulatuskanavasta elimistöön. Imeytymistä säätelevät useat eri tekijät, jotka liittyvät esimerkiksi ruoan fysikaalis-kemialliseen rakenteeseen, imeytymisprosessiin tai elimistön ravitsemustilaan.

Jotkin ravintotekijät, kuten oksaalihappo, inhiboivat ravintoaineiden imeytymistä. Toiset ravintotekijät sen sijaan edistävät ravintoaineiden imeytymistä, kuten täysmehun C-vitamiini, joka saattaa parantaa raudan hyödynnettävyyttä.

 

Esimerkkejä täysmehun ravintotekijöiden hyödynnettävyydestä

Täysmehun ravintotekijöiden hyödynnettävyyttä selvittäneissä viimeaikaisissa tutkimuksissa on huomattu, että ravintotekijät ovat ehkä jopa paremmin imeytyvässä muodossa, kun aiemmin on ajateltu (9,10). Lisäksi on havaittu, että jotkin bioaktiiviset aineet voivat olla paremmin imeytyvässä muodossa täysmehussa kuin tuoreessa hedelmässä (11–13).

Eräässä satunnaistetussa vaihtovuoroisessa (cross-over) tutkimuksessa vertailtiin muun muassa ß-kryptoksantiinin hyödynnettävyyttä appelsiineissa ja appelsiinitäysmehussa (11). Tutkimuksessa kävi ilmi, että verinäytteestä mitattuna ß-kryptoksantiini oli lähes kaksi kertaa paremmin hyödynnettävissä appelsiinitäysmehusta kuin tuoreista hedelmistä. Syynä tähän ilmiöön voivat olla esimerkiksi hedelmän suurempi kuitupitoisuus tai erot täysmehun ja hedelmän solurakenteessa.

Toisessa tutkimuksessa vertailtiin hesperidiinin pitoisuuksia 24h virtsanäytteessä kahden ryhmän välillä, joista toiset olivat syöneet appelsiineja ja toiset juoneet appelsiinitäysmehua (13). Tutkimuksessa huomattiin, että hesperidiinipitoisuudet virtsassa olivat molemmilla ryhmillä samalla tasolla, vaikka tuoreissa hedelmissä on 2,3 kertaa enemmän hesperidiiniä kuin appelsiinitäysmehussa. Tällaiset erot täysmehun ja hedelmän välillä voivat johtua siitä, että yhdisteellä on imeytymisessä saturaatiopiste, jonka jälkeen imeytymistä ei enää tapahdu tai hedelmien suuresta pektiinipitoisuudesta, joka saattaa heikentää polyfenolien imeytymistä.

Edellä esitetyt tulokset tuovat hyvin esiin kiinnostavia ruoka-ainekohtaisia eroja ravintotekijöiden hyödynnettävyydessä. Tuloksia ei toki tule tulkita niin, että hedelmät kannattaisi vaihtaa täysmehuun. Lasillinen täysmehua päivässä voi kuitenkin hedelmien syönnin ohella täydentää tärkeiden ravintoaineiden ja ravintotekijöiden saantia ruokavaliosta.

 

Viitteet
 1. Ravitsemus- ja terveysväiteopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille – Eviran ohje 17052/3. 3.9.2014. Saatavilla: http://www.leipatiedotus.fi/media/pdf-tiedostot/ravitsemus-_ja_terveysvaiteopas.pdf.
 2. Li C & Schluesener H (2017) Health-promoting e ects of the citrus flavanone hesperidin. Crit Rev Food Sci Nutr 57: 613-631.
 3. Hwang SL et al. (2012) Neuroprotective e ects of citrus flavonoids. J Agric Food Chem 60:877-85.
 4. Cirmi S et al (2016) Neurodegenerative Diseases: Might Citrus Flavonoids Play a Protective Role? Molecules 21. pii: E1312.
 5. Garg A et al. (2001) Chemistry and pharmacology of the Citrus bioflavonoid hesperidin. Phytother Res 15: 655-69.
 6. Homayouni F et al. (2017) Hesperidin Supplementation Alleviates Oxidative DNA Damage and Lipid Peroxidation in Type 2 Diabetes: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial. Phytother Res 31: 1539-1545.
 7. Granado-Lorencio F et al. (2014) E ect of β-cryptoxanthin plus phytosterols on cardiovascular risk and bone turnover markers in post- menopausal women: a randomized crossover trial. Nutr Metab Cardiovasc Dis 24: 1090-6.
 8. Liu R et al. (2014) Lutein and zeaxanthin supplementation and association with visual function in age-related macular degeneration. Invest Ophthalmol Vis Sci 56 :252-8.
 9. Pereira-Caro G et al. (2014) Orange juice (poly)phenols are highly bioavailable in humans. Am J Clin Nutr 100: 1378-84.
 10. Franke AA et al. (2005) Bioavailability and antioxidant e ects of orange juice components in humans. J Agric Food Chem 53: 5170-8.

 11. Ascho JK et al. (2015) Bioavailability of β-cryptoxanthin is greater from pasteurized orange juice than from fresh oranges - a randomized cross-over study. Mol Nutr Food Res 59: 1896-904.
 12. Cervantes-Paz B et al. (2017) E ects of pectin on lipid digestion and possible implications for carotenoid bioavailability during pre-absorptive stages: A review. Food Res Int 99: 917-927.
 13. Ascho JK et al. (2016) Urinary excretion of Citrus flavanones and their major catabolites after consumption of fresh oranges and pasteurized orange juice: A randomized cross-over study. Mol Nutr Food Res 60: 2602-2610.
Lisätietoa aiheesta

[1] Li C & Schluesener H (2017)

Health-promoting effects of the citrus flavanone hesperidin. Crit Rev Food Sci Nutr 57: 613-631. 

[2] Hwang SL et al. (2012)

Neuroprotective effects of citrus flavonoids. J Agric Food Chem 60:877-85. 

[3] Garg A et al. (2001)

Chemistry and pharmacology of the Citrus bioflavonoid hesperidin. Phytother Res 15: 655-69.

[5] Pereira-Caro G et al. (2014)

Orange juice (poly)phenols are highly bioavailable in humans. Am J Clin Nutr 100: 1378-84.

[6] Franke AA et al. (2005)

Bioavailability and antioxidant effects of orange juice components in humans. J Agric Food Chem 53: 5170-8.

[7] Aschoff JK et al. (2015)

Bioavailability of β-cryptoxanthin is greater from pasteurized orange juice than from fresh oranges - a randomized crossover study. Mol Nutr Food Res 59: 1896-904.

[8] Cervantes-Paz B et al. (2017)

Effects of pectin on lipid digestion and possible implications for carotenoid bioavailability during pre-absorptive stages: A review. Food Res Int 99: 917-927.

[9] Aschoff JK et al. (2016)

Urinary excretion of Citrus flavanones and their major catabolites after consumption of fresh oranges and pasteurized orange juice: A randomized cross-over study. Mol Nutr Food Res 60: 2602-2610.

[10] Silveira JQ et al. (2014)

Pharmacokinetics of flavanone glycosides after ingestion of single doses of fresh-squeezed orange juice versus commercially processed orange juice in healthy humans. J Agric Food Chem 62: 12576-84.

[11] Nayak B et al. (2015)

Effect of processing on phenolic antioxidants of fruits, vegetables, and grains--a review. Crit Rev Food Sci Nutr 55: 887-919. 

[12] Homayouni F et al. (2017)

Hesperidin Supplementation Alleviates Oxidative DNA Damage and Lipid Peroxidation in Type 2 Diabetes: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial. Phytother Res 31: 1539-1545.

[13] Granado-Lorencio F et al. (2014)

Effect of β-cryptoxanthin plus phytosterols on cardiovascular risk and bone turnover markers in postmenopausal women: a randomized crossover trial. Nutr Metab Cardiovasc Dis 24: 1090-6. 

[14] Liu R et al. (2014)

Lutein and zeaxanthin supplementation and association with visual function in age-related macular degeneration. Invest Ophthalmol Vis Sci 56 :252-8.

[15] Cirmi S et al (2016)

Neurodegenerative Diseases: Might Citrus Flavonoids Play a Protective Role? Molecules 21. pii: E1312.

[16] Stuetz W et al. (2016)

Plasma Carotenoids, Tocopherols, and Retinol in the Age-Stratified (35-74 Years) General Population: A Cross-Sectional Study in Six European Countries. Nutrients 8: E614.