Totta vai tarua?

Ihmiset saavat mediasta usein ristiriitaista tai virheellistä tietoa täysmehuista. Me tukeuduimme tieteeseen oikaistaksemme 11 yleisintä täysmehua koskevaa väärinkäsitystä. Tässä tieteellisesti paikkansa pitävät otsikot:

Tiesitkö? Täysmehu on vain mehuksi puristettua hedelmää, mitään ei ole lisätty.

Täysmehussa ei ole lisättyä sokeria

Vastoin yleistä luuloa, täysmehussa ei KOSKAAN ole lisättyä sokeria. Tarkemmin sanottuna sokerin lisääminen on kielletty EU-laissa, oli täysmehu valmistettu tiivisteestä tai ei.1 Täysmehu sisältää noin 10 % sokereita – fruktoosia, glukoosia ja sakkaroosia – jotka esiintyvät luontaisesti hedelmässä, josta mehu puristetaan.2Jäljelle jäävät 90 % täysmehusta on vettä, vitamiineja (esim. C-vitamiinia), kivennäisiaineita ja fytokemikaaleja.3

Täysmehun sokerit ovat kokonaan peräisin hedelmistä

Täysmehun sisältämät sokerit ovat peräisin kokonaisista hedelmistä.2 Liiallinen sokerin kulutus mistä tahansa lähteestä ei ole hyväksi terveydelle. Siksi on tärkeää, että sokeria ei saada energiatiheistä, ravintoköyhistä lähteistä vaan ruoista, joissa on runsaasti elintärkeitä ravintoaineita – kuten täysmehusta. Kuten kokonaisetkin hedelmät, jokainen täysmehutyyppi sisältää erilaisen yhdistelmän ravintoaineita: esimerkiksi appelsiinitäysmehu sisältää runsaasti C-vitamiinia, folaattia ja kaliumia.  Euroopan komission mukaan täysmehun kohtuullinen nauttiminen on kätevä ja maukas tapa lisätä päivittäistä hedelmien ja vihannesten saantia ja hyvä apu niiden suositellun määrän saavuttamiseen.4

Täyttä faktaa: täysmehun juojat syövätenemmän kokonaisia hedelmiä ja vihanneksia kuin ihmiset, jotka eivät juo täysmehua.

Ihmiset eivät korvaa kokonaisia hedelmiä täysmehulla

Terveysalan ammattilaisena saatat neuvoa potilaita syömään kokonaisia hedelmiä täysmehun juomisen sijasta. Tämä neuvo kuitenkin perustuu oletukseen siitä, että täysmehu korvaisi ihmisten ruokavalioissa kokonaisia hedelmiä. Tieteellinen näyttö ei tue tällaista päätelmää. Tieteellisen näytön perusteella täysmehua juovat henkilöt syövät enemmän hedelmiä ja vihanneksia kuin muut, eivät vähemmän. He myös todennäköisemmin saavuttavat monien eurooppalaisten maiden asettamat hedelmien ja vihannesten määrää koskevat suositukset. On myös näyttöä siitä, että täysmehu pikemminkin täydentää kuin korvaa kokonaisten hedelmien kulutusta.5 Useimmat ihmiset Euroopassa eivät syö suositeltua määrää hedelmiä ja vihanneksia, joten päivittäinen pieni lasillinen täysmehua on järkevä lisä kokonaisten hedelmien kulutukseen. Jos täysmehu jätettäisiin pois ruokavaliosta, yhä harvemmat ihmiset todennäköisesti saavuttaisivat hedelmiä ja vihanneksia koskevat suositukset. Kyse ei olekaan joko–tai -valinnasta; kokonaisten hedelmien nauttiminen ja täysmehun juominen kulkevat käsi kädessä.

Pakattu täysmehu on yhtä ravintoainepitoista kuin kotona puristettu


On tieteellistä näyttöä siitä, että joidenkin ravintoaineiden kohdalla on havaittavissa hyvin pientä hävikkiä (esimerkiksi pastöroinnin vuoksi), kun verrataan kaupallista täysmehua kokonaisiin hedelmiin. Jotkut ravintoaineet sen sijaan saattavat olla jopa paremmin kehojemme hyödynnettävissä valmistusprosessien kuten pastöroinnin ansiosta.6

Täysmehun sisältämät vitamiinit ja kivennäisaineet tulevat suoraan hedelmistä, joista se puristetaan. Jokainen kokonainen hedelmä sisältää erilaisen yhdistelmän ravintoaineita. Nämä ravintoaineet eivät häviä minnekään, kun mehu pakataan. Itse asiassa pakkausmenetelmien ansiosta kokonaisten tuoreiden hedelmien sisältämät ravintoaineet saadaan säilymään paremmin. Eurooppalaiset täysmehun tuottajat valitsevat prosesseja, jotka auttavat säilyttämään hedelmän ravitsemuksellisen sisällön kuluttajille – tällaisia prosesseja ovat muun muassa puristaminen, pastörointi ja nopea pakkaaminen.1

Ensinnäkin, hedelmät täysmehua varten puristetaan pian poimimisen jälkeen. Näin säilytetään mahdollisimman paljon hedelmän ravintoaineita, joiden pitoisuus voi laskea kun aikaa poimimisesta kuluu. Lisäksi pakkaaminen suojaa täysmehua lämmön, ilman ja valon vaikutuksilta ja auttaa säilyttämään sen luonnolliset ominaisuudet.7

Tiesitkö? Täysmehu auttaa lapsia tottumaan hedelmien ja vihannesten makuun – tämä voi edistää terveellisiä valintoja myöhemmällä iällä.

Täysmehu auttaa lapsia syömään enemmän hedelmiä ja vihanneksia

Hyvää terveyttä ajatellen lasten (itse asiassa kaikkien) tulisi syödä vähintään 400-500 grammaa hedelmiä ja vihanneksia – tai viisi annosta päivässä.8,9 Tällä hetkellä useimmat lapset eivät pääse lähellekään suositeltuja määriä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa vain 8 % lapsista syö päivittäiset viisi annosta hedelmiä ja vihanneksia.10 Täysmehun poisjättäminen ruokavaliosta saattaisi edelleen vähentää tätä osuutta. Riippumattomien tutkimusten mukaan hedelmien ja vihannesten saannin tukemisen lisäksi täysmehulla on muitakin hyötyjä:

 • Täysmehu on “tärkeä magnesiuminja kaliumin lähde 2–5 –vuotiaille”. 11
 • Täysmehun maun kokemisen ajatellaan auttavan lapsia tottumaan kokonaisten hedelmien ja vihannesten ’uusiin makuihin’ ja muokkaavan näin ruokavalintoja pitkällä aikavälillä.12

Ihmiset eivät juo ‘liikaa’ täysmehua

Kautta Euroopan useimmat ihmiset juovat täysmehua paljon vähemmän kuin lasillisen päivässä. Itse asiassa, keskimääräinen eurooppalainen juo sitä vain 31 ml päivää kohden.13 Pieni lasillinen (noin 150 ml) täysmehua kattaa vain 3,5 % kilokaloreista naiselle suositellussa keskimääräisessä 2000 kilokalorin ruokavaliossa.14,15 Useimmat ihmiset Euroopassa eivät syö suositeltua määrää hedelmiä ja kasviksia päivittäin.16 Täysmehu auttaa lisäämään hedelmien ja vihannesten kulutusta ja säilyttämään ruokavalion tasapainoisena ja terveellisenä.

Täysmehu ja hyvä hammasterveys eivät ole ristiriidassa keskenään

Täysmehun juominen hyvän hammashygienian ohella sopii yhteen myös hyvän hammasterveyden kanssa.17Fluorihammastahnan ja hampaiden harjaamisen lisäksi on muutamia käytäntöjä, joiden avulla täysmehusta saa sen täyden terveydellisen hyödyn. Täysmehu kannattaa esimerkiksi nauttia pillillä ja mieluummin aterioiden yhteydessä kuin yksinään.18 Kun noudattaa hyvää hammashygieniaa, myös hiilihydraatteja tai happoja sisältävät ruoat tai juomat, kuten täysmehu, voivat olla osa terveellistä tasapainoista ruokavaliota ilman hampaiden vahingoittumisen riskiä.

Täysmehulla ei ole suoraa yhteyttä lihavuuteen

Täysmehun kulutuksen ja lihavuuden välillä ei ole suoraa yhteyttä, ja itse asiassa täysmehua nauttivat ihmiset syövät tutkimusten mukaan enemmän hedelmiä ja vihanneksia kuin ihmiset, jotka eivät juo täysmehua.19 Täysmehun juojat myös muita todennäköisemmin saavuttavat monissa eurooppalaisissa maissa annetut hedelmiä ja vihanneksia koskevat suositukset. Keskimääräinen eurooppalainen juo vain 33ml mehua päivässä. Tämä vastaa 15 kilokaloria, jonka lihavuudelle altistava vaikutus olisi väestötasolla epätodennäköinen. Liiallinen energiansaanti johtaa painonnousuun ja lihavuuteen – ei täysmehu tai mikään muukaan ruoka tai juoma itsessään.

 

Lähteet:
 1. Official Journal of the European Union. Directive 2012/12/EU of the European Parliament and of the Council. Saatavissa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:115:0001:0011:EN:PDF. [Viitattu 9.2.2017].
 2. AIJN Frequently Asked Questions. Available at: http://www.aijn.org/faqs
 3. UK Department of Health. Nutrient analysis of fruit and vegetables. Saatavissa: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/167942/Nutrient_analysis_of_fruit_and_vegetables_-_Summary_Report.pdf [Viitattu 8.2.2017].
 4. Official Journal of the European Union. EU Commission Regulation 432/2012 of 16/05/2012. Saatavissa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:en:PDF  [Viitattu 8.2.2017].
 5. Gibson, S. Fruit juice consumption in the National Diet and Nutrition Survey (NDNS 2008-2010): associations with diet quality and indices of obesity and health. Proceedings of the Nutrition Society. 2012
 6. Aschoff ym. In Vitro Bioaccessibility of Carotenoids, Flavonoids, and Vitamin C from Differently Processed Oranges and Orange Juices. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2015.
 7. Nelson. Phytochemically induced flavor changes in orange juice exposed to light in glass and polyethylene terephthalate at 4°C .Thesis (M.S.), 2005, University of Florida - Lue myös: Klimczak. Effects of storage on the content of polyphenols, vitamin C and the antioxidant activity of orange juices. Journal of Food Composition and Analysis. 2007.
 8. WHO Technical Report Series no. 916. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation.2003. Saatavissa: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42665/1/WHO_TRS_916.pdf [Viitattu 23.3.2017]
 9. Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset 2014.  Saatavilla: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ 
 10. Public Health England. National Diet and Nutrition Survey Results from Years 5 and 6 (combined) of the Rolling Programme (2012/2013 – 2013/2014). Saatavissa: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/551352/NDNS_Y5_6_UK_Main_Text.pdf  [Viitattu 15.2.2017].
 11. Fulgoni V ja Quann E. National trends in beverage consumption in children from birth to 5 years: analysis of NHANES across three decades. Nutrition Journal 2012, 11:92. Saatavissa: http://www.nutritionj.com/content/11/1/92.
 12. CREDOC. Comportements et consommation alimentaire en France 2010. Enquête CCAF 2010. 2010.
 13. AIJN Liquid Fruit Market Report 2016: http://viewer.zmags.com/publication/1d1b0aa7#/1d1b0aa7/20 . [Viitattu 11/2016].
 14. Elintarviketietokanta Fineli. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017. Saatavilla osoitteessa: https://fineli.fi/fineli/fi/index  [Viitattu 8.2.2017]
 15. Päivittäisen saannin vertailuarvo. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011. Saatavilla osoitteessa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:32011R1169 [Viitattu 8.2.2017]