Mitä mieltä ravitsemusasiantuntijat ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset ovat täysmehusta?

Suomalaisista ravitsemusterapeuteista ja -asiantuntijoista sekä terveydenhuoltoalan ammattilaisista kaksi kolmannesta on sitä mieltä, että yhdellä pienellä täysmehuannoksella voi täydentää päivittäistä hedelmien ja kasvisten saantia. Fruit Juice Matters -ohjelman teettämässä IPSOS-tutkimuksessa tutkittiin ohjaustyötä tekevien ammattilaisten ajatuksia ja asenteita täysmehuista.

Fruit Juice Matters -ohjelma teetti vuoden 2017 marras-joulukuussa kyselytutkimuksen, jossa haastateltiin yhteensä 2099 ravitsemus- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista 14 eri Euroopan maasta. Haastattelun tarkoituksena oli selvittää täysmehuun liittyviä asenteita, tietoisuutta ja uskomuksia työssään ravitsemusneuvontaa antavien henkilöiden keskuudessa. Tutkimuksessa haastatelluista 70 % oli sitä mieltä, että täysmehu on joko todella hyväksi tai melko hyväksi terveydelle.

Terveellinen makunautinto - kohtuullisesti käytettynä

Suomalaisista haastatelluista (190 ammattilaista) vajaa neljännes suositteli ohjaustyössä usein täysmehun käyttöä osana monipuolista ruokavaliota ja 48 % suositteli sitä joskus. Kyselyyn vastanneista 64 % olisitä mieltä, että pieni annos täysmehua voi täydentää päivittäistä hedelmien saantia, ja puolet näki, että pieni täysmehuannos voi olla vaihtoehto yhdelle päivän hedelmäannoksista.

Kaiken kaikkiaan täysmehu nähtiin ”terveellisenä makunautintona”. Tutkimuksen osallistuneista ammattilaisita 40 % oli sitä mieltä, että kohtuullisesti käytettynä täysmehu on hyvä vitamiinien ja kivennäisaineiden lähde.

Ne ammattilaiset, jotka eivät suositelleet ohjattavilleen täysmehun käyttöä perustelivat ratkaisuaan mm. täysmehun sokeri- ja energiapitoisuudella. Näiden uskottiin olevan yhteydessä muun muassa lihavuuteen, kohonneisiin verensokeritasoihin ja diabetekseen.

Suomalaiset asiantuntijat olivat hieman eurooppalaisia kollegoitaan tietoisempia siitä, että täysmehu ei sisällä lisättyä sokeria tai että se sisältää flavonoideja. Toisaalta lähes kolmannes suomalaisistakin ammattilaisista luuli täysmehun sisältävän lisättyä sokeria ja 40% arveli, että täysmehuissa ei olisi flavonoideja. Tarvetta on siis edelleen täysmehutietämyksen lisäämiselle myös suomalaisten ammattilaisten keskuudessa.

IPSOS-tutkimusprojektissa haastateltiin yhteensä 2099 henkilöä, haastateltujen joukko koostui yleis- ja lastenlääkäreistä sekä ravitsemusasiantuntijoista ja -terapeuteista.

Tutkimuksen tärkeimmät tulokset

70% terveydenhuoltoalan ammattilaisista on sitä mieltä, että appelsiinitäysmehu sopii osaksi monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota

67 % ravitsemusterapeuteista ja -asiantuntijoista on sitä mieltä, että appelsiinitäysmehu sopii osaksi monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota

70 % terveydenhuoltoalan ammattilaisista on sitä mieltä, että täysmehun kohtuullisella käytöllä osana monipuolista ruokavaliota voi olla terveydelle edullisia vaikutuksia.

Kun tutkittaville esitettiin neljä erilaista viestiä liittyen täysmehun käyttöön osana monipuolista ruokavaliota, eniten tukea sai ajatus täysmehusta "terveellisenä herkkuna (healthy pleasure)" - maittavana osana tasapainoista ruokavaliota.