28 marraskuu 2019 - UUSI BLOGIJULKAISU: Mitä ravitsemus- ja terveysväitteitä täysmehuihin voi lainsäädännön mukaan liittää?

Ravitsemusväitteet ovat ruoan tai juoman hyödyllisiä ravitsemuksellisia ominaisuuksia ja ravintosisältöä kuvaavia väitteitä1. Hyödyllinen ominaisuus voi liittyä elintarvikkeen energiamäärään tai ravintoaineisiin, joita elintarvike sisältää luontaisesti tai joita siihen on lisätty.  Terveysväitteet käsittelevät ruoan tai juoman sekä terveyden välistä yhteyttä, eli ne antavat ymmärtää, että tietyn elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai sen aineosan ja terveyden välillä on yhteys. Tähän blogikirjoitukseen on koottu väitteitä, joita täysmehuihin voi lainsäädännön mukaan liittää.

Sallitut ravitsemusväitteet on määritelty lainsäädännössä

Euroopan komissio ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä ravitsemusväitteistä (2). Vitamiineihin ja kivennäisaineisiin liittyvien ravitsemusväitteiden käytön edellytyksenä on, että ruoka tai juoma sisältää kyseistä ravintoainetta merkittävän määrän. Päivittäisen saannin vertailuarvot on määritelty EU:n elintarviketietoasetuksessa (3). Juomia, kuten täysmehua, voidaan kutsua tietyn vitamiinin tai kivennäisaineen lähteeksi, kun 100 ml:ssa juomaa on ko. ravintoainetta vähintään 7,5 % päivittäisen saannin vertailuarvosta. Juoman voi ilmoittaa sisältävän runsaasti tiettyä vitamiinia tai kivennäisainetta, jos sitä on 100 ml:ssa vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta.  

Täysmehuihin voi liittää muun muassa C-vitamiiinin, folaattiin tai kaliumiin liittyviä ravitsemusväitteitä

Appelsiini-, omena- ja ananastäysmehuista voidaan lainsäädännön mukaan esittää mm. C-vitamiiniin, folaattiin tai kaliumiin liittyviä ravitsemusväitteitä, koska niitä on näissä täysmehuissa merkittävä määrä. Alla olevat tiedot perustuvat Finelin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä elintarvikkeiden koostumustietokanta) tietoihin täysmehujen ravintosisällöistä. Suluissa on ilmoitettu kyseisen ravintoaineen prosenttiosuus päivittäisen saannin vertailuarvosta.

Fruitjuicematters

Kuva 1. Appelsiini-, omena- ja ananastäysmehun ravitsemusväittämät. Vitamiinien ja kivennäisaineiden määrät täysmehussa per 100 ml sekä prosentuaaliset osuudet päivittäisen saannin vertailuarvosta (4).

Suomessa erityistä kiinnostusta herättävät marjatäysmehut, joiden ravintosisällöstä on sivuillamme myös lisätietoa. Finelin ravintosisältötietoihin perustuen voidaan marja- ja puolukkatäysmehuihin liittää ravitsemusväittämiä (4). Puolukkatäysmehua voidaan kutsua C-vitamiinin lähteeksi ja marjatäysmehu sisältää runsaasti C-vitamiinia. Lisäksi marjamehut sisältävät vitamiineja ja kivennäisaineita merkittäviä määriä: marjatäysmehua ja puolukkatäysmehua voidaan kutsua K-vitamiinin ja folaatin lähteeksi, minkä lisäksi marjatäysmehu sisältää myös kaliumia.

Fruitjuicematters

Kuva 2. Marja- ja puolukkatäysmehun ravitsemusväitteet, ravintosisältö ja prosentuaaliset osuudet päivittäisen saannin vertailuarvosta per 100 ml. (4)


Fruitjuicematters

Terveysväitteet kertovat elintarvikkeen yhteydestä terveydentilaan

Terveysväitteet jakautuvat toiminnallisiin väitteisiin, sairauden riskin vähentämiseen viittaaviin väitteisiin sekä lapsen kasvua tai kehitystä koskeviin väitteisiin (1). Terveysväitteiden taustalla on laaja tieteellinen näyttö, jonka Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on arvioinut. EFSA:n arvioinnin perusteella Euroopan komissio joko hyväksyy tai hylkää terveysväitteet ja niiden käytön edellytykset. Euroopan komissio ylläpitää listaa hyväksytyistä ja hylätyistä terveysväitteistä (2).

Täysmehun keskeisimpiä ravintoaineita ovat C-vitamiini, folaatti ja kalium. Esimerkkejä näihin ravintoaineisiin liitetyistä terveysväitteistä on listattuna alla olevaan taulukkoon (4). Terveysväitteiden käytön edellytyksenä on, että täysmehu on kyseisen ravintoaineen lähde, eli 100 ml annos täysmehua sisältää vähintään 7,5 % päivittäisen saannin vertailuarvosta. Esimerkiksi appelsiinitäysmehun sisältämään C-vitamiiniin, folaattiin ja kaliumiin saa nämä terveysväitteet liittää.

Fruitjuicematters

Lähteet

  1. Ruokaviraston Ravitsemus- ja terveysväiteopasVitamiinien ja kivennäisaineiden päivittäisen saannin vertailuarvot löytyvät elintarviketietoasetuksen 1196/2011 liitteestä XIII
  2. Euroopan komission rekisteri hyväksytyistä ja hylätyistä väitteistä
  3. EU:n elintarviketietoasetus
  4. THL. Fineli-ravintotietokanta: Appelsiinitäysmehun ravintosisältö, omenatäysmehun ravintosisältö, ananastäysmehun ravintosisältö, marjatäysmehun ravintosisältö, puolukkatäysmehun ravintosisältö
  5. KOMISSION ASETUS (EU) N:o 432/2012