9 joulukuu 2019 - Tutkimus: Päivittäinen appelsiinitäysmehun käyttö muokkaa suolistomikrobiston koostumusta naisilla

Appelsiinitäysmehu sisältää vitamiineja, kivennäisaineita ja flavanoneja, joilla saattaa olla terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia. In vitro -tutkimuksessa huomattiin, että appelsiinitäysmehun käyttö saattaa vaikuttaa suolistomikrobiston koostumukseen. Delgado Lima ym. tutkivat appelsiinitäysmehun käytön vaikutusta metabolisiin vasteisiin ja suolistomikrobistoon pienessä kliinisessä kontrolloidussa kokeessa naisilla (n=10). Tutkimus kesti kaksi kuukautta, jonka aikana tutkitut joivat 3 dl appelsiinitäysmehua päivittäin.

Appelsiinitäysmehun käyttö ei vaikuttanut tutkittujen kehon koostumukseen. Sen sijaan suoliston Bifidobacterium ja Lactobacillaceaen määrät lisääntyivät, mikä viittaa siihen, että appelsiinitäysmehu vaikuttaa prebioottisesti ja parantaa mikrobiston koostumusta. Lisäksi tutkimuksessa appelsiinitäysmehua käyttäneillä seerumin triglyseridi-, kokonaiskolesteroli-, LDL-kolesteroli-, glukoosi- ja insuliinitasot olivat yhteydessä appelsiinitäysmehun käyttömäärään sekäpositiivisesti yhteydessä seerumin HDL-kolesterolipitoisuuteen. Appelsiinitäysmehun päivittäisellä kohtuullisella käytöllä monipuoliseen ruokavalioon yhdistettynä, näyttäisi olevan terveydelle edullisia vaikutuksia.

 

Lue tutkimusabstrakti tästä

Delgado Lima ym. Effect of Daily Consumption of Orange Juice on the Levels of Blood Glucose, Lipids, and Gut Microbiota Metabolites: Controlled Clinical Trials. J Med Food 22 (2) 2019, 202–210 http://doi.org/10.1089/jmf.2018.0080